Voor sponsors en donateurs


Wij bieden bedrijven, ondernemers en personen de mogelijkheid om voor 300 euro per jaar een reclamebord op onze rijbak te  plaatsen. Onze rijbak is centraal gelegen in het druk bezochte wijkpark de Verademing.

Daarnaast maken wij reclame voor uw bedrijf op onze social media kanalen en ontvangt u 4x per jaar onze nieuwsbrief. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij een van de door ons georganiseerde externe projecten.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen, zie hiervoor de contactpagina.


Donaties zijn welkom, u kunt uw donatie overmaken op:

Ibannummer NL 44 INGB 0000 3001 22
ten name van Stichting Paard Klep en Co

Bedankt Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn

Het team van "Doestal de Verademing",onderdeel van Stichting Paard Klep en Co wil graag Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn op deze wijze bedanken voor hun support in het eerste levensonderhoud van onze paardjes.

Dit betekent dat onze paarden en pony's weer een paar maanden kunnen eten en op mooi stro staan. SUPER THANKS ❤ Onderstaand treft u een link met een ontroerend stuk tekst. Wij zijn dan ook héél blij dat in deze moeilijke tijd mensen hart voor de dieren hebben, ❤ zeker voor de dieren die tussen wal en schip raken door alle coronamaatregelen.

www.bouwstenenvoordierenwelzijn.nl/over-tussen-wal-en-schip-vallen-en-mooie-nieuwe-kansen-krijgen/

)