Inschrijving Anbi


Gegevens van de Stichting

Naam:

Stichting Paard Klep & Co

Publieksnaam:

Doestal de Verademing van Stichting Paard Klep & Co

RSIN:

806656177

Adres:
Asmansweg 102
2571 DC DEN HAAG

Bestuur:

J.. van Spronsen

Voor de toelichting, doelstelling, het beleidsplan, de activiteiten en de financiële verantwoording van de Stichting Paard Klep & Co verwijzen wij naar het jaarverslag.


Zie ook het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.)